VIDEOS

--------------

watercolour (2019)

--------------

terminals (2018)

(Technoir Live Session) 

--------------

laura (2018)

(Technoir Live Session) 

--------------

greyness (2020)

(lockdown improvisation) 

© 2017-2021 Zygmund de Somogyi. Photos by Nathan Robinson and Megan Arnold.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • White Spotify Icon
  • White iTunes Icon
  • White Bandcamp Icon
  • White LinkedIn Icon